-Byta eller välja nytt assistansbolag? Vi hjälper dig!

– Över 10 år erfarenhet av förmedlingar

– Helt kostnadsfritt och inga förbindelser

Skyldigheter och rättigheter för brukare/assistansberättigade

Valfritt.nu har många års erfarenhet av att guida assistansberättigade till assistansbolag som bättre tillgodoser brukarens behov/önskemål. Vi upplyser och hjälper våra assistansberättigade i deras rättigheter.

Detta bestäms i lagen LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande.

Vem kan få rätt till stöd:

  1. Personer med utvecklingsstörning och autism i olika former.
  2. Bestående men som uppkommit efter födsel.
  3. Sjukdomar som förorsakar betydande svårigheter i dagliga livet.

Lagen ger dig som assistansberättigad flera viktiga rättigheter.

Rådgivning och personligt stöd av kvalificerad personal som har kunskap hur det är att leva med funktionshinder.

Rätt till personlig assistans till sina grundläggande behov som innebär, hjälp med:

Den assistansberättigade ska ha beviljats insatsen innan 65 års ålder och uppfyller minst 20h/vecka, 
om det är mindre än 20h vänder man sig till kommunen.

Den assistansberättigade bestämmer själv var man vill få sin assistans ifrån, antingen kommun, vara egen arbetsgivare eller privat anordnare. Valfritt.nu kan hjälpa till att hitta den form som passar er bäst.(vi vill att alla ska kontakta oss, om de tror att de vill vara egen så ska vi förklara riskerna med det eller så kan vi hitta ett bolag som hjälper till med delar av assistansen t.ex ekonomin)
Om det är så att man ej har personlig assistans, har man rätt till ledsagarservice.? vad betyder detta?
Man har rätt till en kontaktperson(vem är kontaktpersonen vad har den för funktion?) för att underlätta för den assistansberättigade att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Möjlighet ska finnas att få avlösning i hemmet.
Det ska också finnas möjlighet att kunna vistas utanför hemmet i s k korttidshem.

Barn över 12 år har rätt till tillsyn före och efter skolan och på loven.
Barn/ungdom som ej kan bo alls eller delvis hos sina föräldrar kan ha rätt att bo hos någon annan eller en anpassad bostad med särskild service.

För en vuxen assistansberättigad ska det finnas möjlighet att bo i en gruppbostad eller servicebostad.
Man har även rätt till daglig verksamhet som vänder sig till de personer som ej förvärvsarbetar eller går en utbildning. (om man ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS).

Om man får sin assistans i ett boende t ex gruppbostad eller korttidsboende omfattas man också av omvårdnad, som innebär att man får den hjälp man behöver i det dagliga livet och att man känner sig trygg.

Insatserna för den assistansberättigade är i stort sett kostnadsfria. Vissa undantag finns. Om man får assistansersättning från försäkringskassan ska man betala den summan till kommun om de står för assistansen.(menar du att försäkringskassan fakturerar kommunen?) Tror vi kan ta bort allt utom första stycket, eller vad tror du?

Man har alltid rätt att överklaga ett beslut om det visar sig att man ej är nöjd med insatsen enligt LSS, detta sker i första hand till förvaltningsdomstolen.

Myndigheter och vårdbolag har skyldigheter att anmäla t.ex missförhållanden detta sker genom så kallade Lex Maria eller Lex Sarah anmälan till IVO-Inspektion för vård och omsorg. Enskilda personer kan inte göra sådana anmälningar men kan däremot anmäla ett klagomål till IVO.

Lex Sarah anmälan ska göras om missförhållande inom socialtjänst, vid statens institutionsstyrelse och inom LSS ska den verksamhetsansvariga anmäla till IVO.

Lex Maria anmälan ska göras av vårdgivare om allvarlig händelse medfört vård skada till IVO.

Rådgivning inom Assistans


020 12 16 12

____________________________


Hur går en förmedling till?

Läs mer om hur vi hjälper dig hitta det assistansbolag som passar bäst för dig

____________________________


Läs mer här

Trafikljus modellen

Vi utvärderar bolagen genom vår egen trafikljus modell

____________________________


Läs mer här

Daniel Wikström

Kundansvarig/grundare

020 12 16 12

Daniel@valfritt.nu

Emma Jansson

Kundansvarig

020 12 16 12

Emma@valfritt.nu

Om du hellre vill att vi kontaktar dig så lämna dina kontaktuppgifter nedan