-Byta eller välja nytt assistansbolag? Vi hjälper dig!

– Över 10 år erfarenhet av förmedlingar

– Helt kostnadsfritt och inga förbindelser

Rättigheter och skyldigheter för brukare / assistansberättigade

Valfritt.nu har många års erfarenhet av att guida assistansberättigade till assistansbolag som bättre tillgodoser brukarens behov/önskemål. 

Vi upplyser och hjälper våra assistansberättigade i deras rättigheter.

Rättigheterna och Skyldigheterna finns att läsa om i och Lagen, LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande.

Vem kan få rätt till stöd:

 1. Personer med utvecklingsstörning och autism i olika former.
 2. Bestående men som uppkommit efter födsel.
 3. Sjukdomar som förorsakar betydande svårigheter i dagliga livet.

 

Lagen ger dig som assistansberättigad flera viktiga rättigheter.

Rådgivning och personligt stöd av kvalificerad personal som har kunskap hur det är att leva med funktionshinder.

Rätt till personlig assistans till sina grundläggande behov som innebär, hjälp med:

 • personlig hygien
 • att äta
 • på och avklädning
 • att prata med andra

Emellertid ska den assistansberättigade ha beviljats insatsen innan 65 års ålder och uppfyller minst assistans 20h/vecka, 
om det är mindre än 20h vänder man sig till kommunen och inte försäkringskassan.

Rättigheter assistans valfritt.nu

Du bestämmer vem som ska hjälpa dig med assistansen.

Den assistansberättigade bestämmer själv var man vill få sin assistans ifrån, antingen kommun, vara egen arbetsgivare eller privat anordnare. Valfritt.nu kan hjälpa till att hitta den form som passar er bäst.

Avlösning i hemmet ska det finnas möjlighet till.

Det ska också finnas möjlighet att kunna vistas utanför hemmet i s k korttidshem.

Barn över 12 år har rätt till tillsyn före och efter skolan och på loven.
Barn/ungdom som ej kan bo alls eller delvis hos sina föräldrar kan ha rätt att bo hos någon annan eller en anpassad bostad med särskild service.

Förövrigt ska en vuxen assistansberättigad ha möjlighet att bo i en gruppbostad eller servicebostad.

Lagen stipulerar har även rätt till daglig verksamhet som vänder sig till de personer som ej förvärvsarbetar eller går en utbildning. (om man ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS).

Om man får sin assistans i ett boende t ex gruppbostad eller korttidsboende omfattas man också av omvårdnad, som innebär att man får den hjälp man behöver i det dagliga livet och att man känner sig trygg.

Insatserna för den assistansberättigade är i stort sett kostnadsfria. Vissa undantag finns. 

Givetvis finns alltid rätten att överklaga ett beslut om det visar sig att man ej är nöjd med insatsen enligt LSS, detta sker i första hand till förvaltningsdomstolen.

Lex Maria eller Lex Sarah

Därtill har myndigheter och vårdbolag har skyldigheter att anmäla t.ex missförhållanden detta sker genom så kallade Lex Maria eller Lex Sarah anmälan till IVO-Inspektion för vård och omsorg.

Enskilda personer kan inte göra sådana anmälningar men kan däremot anmäla ett klagomål till IVO.

Lex Sarah anmälan ska göras om missförhållande inom socialtjänst, vid statens institutionsstyrelse och inom LSS ska den verksamhetsansvariga anmäla till IVO.

Lex Maria anmälan ska göras av vårdgivare om allvarlig händelse medfört vård skada till IVO

Upplysningvis, Är ni missnöjda med ert assistansbolag eller har frågor om era rättigheter kontakta gärna oss. Kan vi inte svara på rakarm så tar vi frågan vidare till experter.

Rådgivning inom Assistans

____________________________

Hur går en förmedling till?

Läs mer om hur vi hjälper dig hitta det assistansbolag som passar bäst för dig

____________________________

Trafikljus modellen

Vi utvärderar bolagen genom vår egen trafikljus modell

____________________________

Daniel Wikström

Kundansvarig/grundare

020 12 16 12

Daniel@valfritt.nu

Emma Jansson

Kundansvarig

020 12 16 12

Emma@valfritt.nu

Vill du att vi kontaktar dig vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.
 • Kostnadsfri rådgivning utan förbindelser.
 • Vi är nöjda först när du är helt nöjd med din assistans.
 • Självklart är även du som hjälper någon med assistans välkommen att kontakta oss.
 • Ni väljer själva om ni vill träffa de Assistansbolag vi förslår.