Utökade Assistanstimmar/Bedömning

Vill ni ha hjälp med att utöka era assistanstimmar, kan vi på Valfritt.nu ge er information hur
ni ska gå till väga. (Många assistansbolag vi har kontakt med är experter på att hjälpa till mot försäkringskassan när det gäller att utöka assistanstimmar).

Individuell behovsbedömning görs vilka insatser som ska beviljas. Är de grundläggande behoven mindre än 20h/veckan är det oftast biståndshandläggare inom kommun som gör den bedömningen. Är behoven större än 20h/veckan är det försäkringskassans handläggare som gör den bedömningen.
Den assistansberättigade kan själv kontakta försäkringskassan för en bedömning det kan vara så att försäkringskassan och kommun gör en gemensam bedömning.

Försäkringskassan ska ompröva beslutet enligt lag om assistansersättning vartannat år.

En fråga som ofta dyker upp är om man kan förlora assistanstimmar när man byter från kommun till privat anordnare. Nej beslutet är fastslaget, om det inte är så att man ska ompröva beslutet om assistansersättning och att i det beslutet blir en annan bedömning.

Väljer man en privat anordnare för sin assistans betalar kommun för de 20h/veckan till försäkringskassan. Vi på Valfritt.nu är experter på att utvärdera assistansbolag och kontakta oss gärna förbehållslöst då vi kan hjälpa till att hitta ett assistansbolag som passar den assistansberättigade och det är helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

  • Vill du att vi ringer upp?
    Fyll i dina uppgifter nedan.