Semesterresa för funktionshindrade

Det är skillnad på olika assistansbolag om de erbjuder att personal/anhörig följer med på resor. Det är därför viktigt att man tar reda på med den anordnaren man anlitar vad som gäller angående resor. Vi på Valfritt.nu är experter att hjälpa till att hitta assistansbolag som erbjuder den möjligheten att kunna resa med personal/anhörig.

Semesterresa för funktionshindrade med medföljare

Har man ett funktionshinder ska de ges samma möjlighet att leva som andra vilket kan innebära en semesterresa med medföljare. Den funktionshindrade har rätt till en gång per år till medföljare/ledsagare vid en semesterresa, om ej behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Varje ansökan ska prövas individuellt och det är viktigt att informera att ansökan görs i god tid, 2-3 månader före beräknad avresa.

Har man personlig assistans enligt LASS= lagen om assistansersättning, och behöver tillfälligt utöka assistanstimmar för att kunna genomföra sin semesterresa, ansöker man om kompletterande personligassistans.

Det är viktigt att i sin ansökan informera om antalet timmar hur hjälpen ska vara förlagda över dygnet. Det bör även stå hur mycket merkostnad det innebär för medföljaren t ex rese, boende och matkostnad.
Den sökande har enligt förvaltningslagens serviceskyldighet, om behov finns att erhålla hjälp av biståndshandläggaren med ansökan.

Traktamente för anställd för tjänsteresa utomlands.

Vid resor kan har oftast assistenter och medföljare rätt till ersättning i form av traktamente. Tryck här för att komma till en sida med mer information om traktamenten.


Att resa med funktionsnedsättning

Samma möjlighet ska ges till den som har en funktionsnedsättning att resa med flyg som alla andra. I stort sett all service som den funktionshindrade behöver är kostnadsfri.
Men det är alltid bra att kontrollera när man bokar sin flygbiljett att ingen extra avgift tillkommer.

Det är viktigt att planera sin resa i god tid och informera resebyrån om det finns några särskilda önskemål och att önskemålen skrivs in i bokningen. För att vara säker på att önskemålen blivit dokumenterade begär en skriftlig bekräftelse på bokningen.

Toaletterna på flygplanen är trånga och sällan lämpade för rullstolsburna resenärer.
Kontrollera med ditt flygbolag om flygplanets toaletter är handikappanpassade.

En självklarhet är att mediciner och sprutor som är nödvändigt ska kunna tas med på resan.
De regler som gäller är att medicinen ska placeras i handbagaget. Receptet ska vara med och de måste vara i sin originalförpackning. Vissa läkemedel krävs det läkarintyg, hör med din läkare vad som gäller. Flytande läkemedel behöver ej placeras i plastpåsar som övriga vätskor men placera de lättillgängliga så underlättar det vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. Behöver man utrustning som insulinpump, insulinpenna och blodsockermätare på flyget, krävs läkarintyg på engelska.
Medicinsk utrustning som ska med på resan, som t ex respirator och syrgas ska godkännas av flygbolaget man reser med. 

 

Vi svarar gärna på era eventuella frågor. Kontakta oss via mail info@valfritt.nu eller telefon
020-121612. Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er.

 

Kontakt - Assistansbolag som erbjuder semesterresor

  • Vill du att vi ringer upp?
    Fyll i dina uppgifter nedan.