Rättigheter för brukare/assistansberättigade

Valfritt.nu har många års erfarenhet av att guida assistansberättigade till assistansbolag som bättre tillgodoser brukarens behov/önskemål. Vi upplyser och hjälper våra assistansberättigade i deras rättigheter.

 

Detta bestäms i lagen LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande.

Vem kan få rätt till stöd:

  1. Personer med utvecklingsstörning och autism i olika former.
  2. Bestående men som uppkommit efter födsel.
  3. Sjukdomar som förorsakar betydande svårigheter i dagliga livet.

Lagen ger dig som assistansberättigad flera viktiga rättigheter.

Rådgivning och personligt stöd av kvalificerad personal som har kunskap hur det är att leva med funktionshinder.

Rätt till personlig assistans till sina grundläggande behov som innebär, hjälp med:

Den assistansberättigade ska ha beviljats insatsen innan 65 års ålder och uppfyller minst 20h/vecka,
om det är mindre än 20h vänder man sig till kommunen.

Den assistansberättigade bestämmer själv var man vill få sin assistans ifrån, antingen kommun, vara egen arbetsgivare eller privat anordnare. Valfritt.nu kan hjälpa till att hitta den form som passar er bäst.

Om det är så att men ej har personlig assistans, har man rätt till ledsagarservice. Vilket innebär en personlig service som är individuell anpassad för den enskilde att kunna ta del av samhällslivet.
Man har rätt till en kontaktperson som kan vara en medmänniska för att underlätta för assistansberättigade att leva ett så självständigt liv som möjligt och minska social isolering och ge råd i vardagen.

Möjlighet ska finnas att få avlösning i hemmet.
Det ska också finnas möjlighet att kunna vistas utanför hemmet i s k korttidshem.

Barn över 12 år har rätt till tillsyn före och efter skolan och på loven.
Barn/ungdom som ej kan bo alls eller delvis hos sina föräldrar kan ha rätt att bo hos någon annan eller en anpassad bostad med särskild service.

För en vuxen assistansberättigad ska det finnas möjlighet att bo i en gruppbostad eller servicebostad.
Man har även rätt till daglig verksamhet som vänder sig till de personer som ej förvärvsarbetar eller går en utbildning. (om man ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS).

Om man får sin assistans i ett boende t ex gruppbostad eller korttidsboende omfattas man också av omvårdnad, som innebär att man får den hjälp man behöver i det dagliga livet och att man känner sig trygg.

Insatserna för den assistansberättigade är i stort sett kostnadsfria. Vissa undantag finns.

Man har alltid rätt att överklaga ett beslut om det visar sig att man ej är nöjd med insatsen enligt LSS, detta sker i första hand till förvaltningsdomstolen.
Myndigheter och vårdbolag har skyldigheter att anmäla t.ex missförhållanden detta sker genom så kallade Lex Maria eller Lex Sarah anmälan till IVO-Inspektion för vård och omsorg. Enskilda personer kan inte göra sådana anmälningar men kan däremot anmäla ett klagomål till IVO.

Lex Sarah anmälan ska göras om missförhållande inom socialtjänst, vid statens institutionsstyrelse och inom LSS ska den verksamhetsansvariga anmäla till IVO.

Lex Maria anmälan ska göras av vårdgivare om allvarlig händelse medfört vård skada till IVO.

Vi svarar gärna på era eventuella frågor. Kontakta oss via mail info@valfritt.nu, telefon 020-121612 eller så kontaktar vi dig:

Kontakt

  • Vill du att vi ringer upp?
    Fyll i dina uppgifter nedan.