IVO är en tillsynsmyndighet som ansvarar över hälso-och sjukvård, socialtjänst och
LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Myndigheten har till en viss del ansvar för tillståndsprövning och de utför också inspektioner.

IVO är till för vård- och omsorgstagare och genom IVO:s uppdrag som tillsynsbeslut, inspektioner och beslut om tillståndsprövning är att se till att vård och omsorg är säker har god kvalité och följer lagar och föreskrifter.

I uppdraget gällande tillsyn ingår anmälningar, t. ex. lex Sarah och lex Maria men ser även till att kommunerna är skyldiga att rapportera de beslut som inte blivit åtgärdade.
Myndigheten tar även emot klagomål från privatpersoner, anhöriga eller enskilda patienter.

Den tillståndsprövning som myndigheten ansvarar för är tillstånd som krävs för att driva privat verksamhet som t. ex omfattar personlig assistans.

Valfritt.nu jobbar mot assistansbolag, om det visar sig att man är intresserad att byta anordnare kan vi på Valfritt.nu hjälpa till att byta anordnare. Kostnadsfritt!

Alla assistansbolag som Valfritt.nu rekommenderat har fått tillstånd från IVO. Men att få ett tillstånd från IVO innebär tyvärr inte att ALLA bolag sköter sina åtaganden och tillgodoser den assistansberättigades/brukarnas behov och önskemål. För oss är det den assistansberättigades egna uppfattningar som väger tyngst när vi utvärderar vilka bolag vi ska rekommendera.

Är man missnöjd med t. ex. insatser inom LSS eller den personliga assistansen kan man alltid framföra sina synpunkter eller klaga på detta.

Inspektionerna som IVO genomför kan vara både anmälda och oanmälda och genomförs hos de som själva har tagit initiativ till besöket. Men även de anmälningar och klagomål som inkommit leder till ofrivilliga inspektioner.

Om man som privatperson vill klaga på vård eller omsorg, går man in på www.ivo.se och under fliken: Privatpersoner och där väljer man t. ex synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS.

Är ni missnöjda med hur ert Assistansbolag tillgodoser dina rättigheter så hjälper vi gärna till att finna ett bolag som lever upp till alla rättigheter som assistansberättigade har. Läs gärna mer om rättigheterna genom att trycka på denna länk. Vi svarar gärna på era eventuella frågor. Kontakta oss via mail info@valfritt.nu eller telefon 020-121612

Kontakta oss och vi hjälper er kostnadsfritt

  • Vill du att vi ringer upp?
    Fyll i dina uppgifter nedan.